Kurs för ST-Läkare om Epilepsi

Epilepsi hos vuxna, med fokus på cerebrovaskulär etiologi

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och mellan fem av tio procent av alla som drabbas av stroke utvecklar epilepsi inom två år. Epileptiska anfall efter medelåldern är också en riskfaktor för senare stroke. Läkemedelsbehandling av epilepsi innebär särskilda utmaningar – man behöver beakta biverkningskänslighet och inseraktionsrisker mellan antiepileptiska läkemedel och vaskulär sekundärprofylax.

Kursen innebär två dagars (18-19 Feb) föreläsningar på svenska om epilepsi i allmänhet som täcker diagnostik, läkemedelsbehandling och körkortsregler. Därefter innebär kursen deltagande på en av de första internationella konferenserna om epilepsi vid cerebrovaskulär sjukdom. Flera av världens främsta experter kommer att föreläsa om farmakologi, patofysiologi, klinisk strategi och särskilda situationer som status epilepticus (www.seizuresandstroke.com). Under konferensdagarna finns möjlighet till diskussioner med kursledaren och via ett nätforum kommer deltagarna att kunna ställa frågor fortlöpande under konferensen.

Kursen ger de kunskaper som fordras för att uppnå delmålet om epilepsi för ST-läkare i neurologi, men bör vara av stort värde för alla läkare som i sitt arbete möter särskilt äldre personer med epilepsi. Delar av konferensen behandlar också forskningsfronten i fältet och kursdeltagarna får därmed också vetenskaplig träning.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr:  20170181).

Anmäl dig HÄR!

seizuresandstroke